Bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšana un iznīcināšana

Pakalpojuma sniedzējs

SIA  "Zemgales EKO".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Saskaņā ar Veterinārmedicīnas likumu pašvaldības nodrošina bezsaimnieka dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

Nav noteikts.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Telefoniski: Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs, operatīvais tālrunis 8787 (visu diennakti)

e-pasts: eko@eko.jelgava.lv

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jelgavas pilsētas iedzīvotāji  par bojāgājušiem dzīvniekiem var ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa operatīvo tālruni 8787 (visu diennakti).

Ar Jelgavas pilsētas domes 25.04.2019. lēmumu Nr.5/6 "Pašvaldības funkcijas nodošana sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"" pašvaldības funkcija - organizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā savvaļas dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu, sākot ar 01.07.2019. nodrošina SIA "Zemgales EKO".

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Veterinārmedicīnas likums (01.07.2001.);

2) 2019.gada 25.aprīļa Jelgavas pilsētas domes lēmums Nr.5/6 "Pašvaldības funkcijas nodošana Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Zemgales EKO"" (stājās spēkā 01.07.2019.).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

SIA "Zemgales EKO", adrese: K. Barona iela 40, 303. kab. Jelgava

e-pasts: eko@eko.jelgava.lv