Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde.
 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu (DKS), iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijai pirmreizējo DKS reģistrācijas pieteikumu.

Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts notekūdeņu izvešanas biežums gadā.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo DKS īpašnieks vai tiesiskais valdītājs

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba diena.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pirmreizējā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Pieteikums Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai (Veidlapa 2-14 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-14).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

e-pasts: pasts@jelgava.lv

e-adrese

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai, kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija pieteikumu.

Persona pieteikuma veidlapu var iesniegt klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 

Atgādinājums: Par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā" prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (01.01.2016.);

2) Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" (stājas spēkā 01.07.2017.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.19-17 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas ūdens" adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63007103, 63007106; e-pasts: jelgavas.udens@ju.lv