8.9 °C, 8.1 m/s, 64.5 %

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videDecentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments.

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa vai juridiskas personas apsaimniekošanā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu (turmāk – DKS), elektroniski reģistrējoties DKS informācijas sistēmā vai iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijai pirmreizējo DKS reģistrācijas pieteikumu.

Atkarībā no krājtvertnes tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts notekūdeņu izvešanas biežums gadā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo DKS īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

Pakalpojuma izpildes termiņš

15 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pirmreizējā decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija ir bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniedzot pakalpojuma pieprasījumu DKS informācijas sistēmā iesnieguma veidlapa nav jāizmanto.

Pieteikums Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšanai (Veidlapa 2-14 vai elektroniski aizpildāma veidlapa E-veidlapa 2-14).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums DKS informācijas sistēmā

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Saņemšanas kanāli

e-pakalpojums DKS informācijas sistēmā.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522, 63005537;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Jelgavas valstspilsētaspašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo vai juridiskas personas apsaimniekošanā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai, kas ir reģistra uzturētājs, pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācija pieteikumu.

Persona var reģistrēties elektroniski DKS informācijas sistēmā vai pieteikuma veidlapu var iesniegt klātienē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā vai iesūtīt pašvaldībai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana

DKS informācijas sistēmā tiek reģistrēta informācija par esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Atgādinājums: Par Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošo noteikumu Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” prasību neievērošanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums (01.01.2016.);

2) Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (stājas spēkā 01.07.2017.);

3) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošie noteikumi Nr.19-17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Attīstības un pilsētplānošanas departaments; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63005565.

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63005522, 63005537; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JELGAVAS ŪDENS” adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001; tālrunis: 63007103, 63007106; e-pasts: jelgavas.udens@ju.lv

Informācija atjaunota 13.02.2023.