Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas domes Finanšu nodaļa.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Informācija tiek sagatavota pēc pieprasījuma un var būt nepieciešama veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums

 

Veidlapas

Nav.

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

 

e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

e-adrese

 

E-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv "Ziņojums pašvaldībai"

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-19.00;

Otrdiena 8.00-17.00;

Trešdiena 8.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-17.00;

Piektdiena 8.00-14.30.  

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522;

 

Darba laiks:

Pirmdiena 8.00-19.00;

Otrdiena 8.00-17.00;

Trešdiena 8.00-17.00;

Ceturtdiena 8.00-17.00;

Piektdiena 8.00-14.30.

Pa pastu vai uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Iesniedzējam brīvā formā jāiesniedz Jelgavas valstspilsētas domes Finanšu nodaļai adresēts iesniegums informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli izsniegšanai.

Dokumentus var iesniegt klātienē vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumentus var iesniegt elektroniski arī izmantojot pašvaldības e-adresi.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas domes Finanšu nodaļa izskata iesniegtos dokumentus un sagatavo informāciju vai motivētu atteikumu par ko rakstiski tiek informēts iesnieguma iesniedzējs.

Informāciju var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Iesniegumu likums (01.01.2008.);

2) Administratīvā procesa likums (01.02.2004.);

3) Likums "Par nekustamā īpašuma nodokli" (01.01.1998.);

4) Likums "Par nodokļiem un nodevām" (01.04.1995.);

5) Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai” (stājas spēkā 01.01.2021.);

6) Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.495 "Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība" (stājas spēkā 28.06.2006.);

7) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošie noteikumi Nr. 16-19 "Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā"

8) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015.gada 29.janvāra saistošie noteikumi Nr. 15-2 "Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā"

9) Jelgavas pilsētas pašvaldības 2014.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr. 14-6 "Nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtība".

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005550.

e-pasts: pasts@jelgava.lv