21.4 °C, 1.1 m/s, 76.1 %

Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videInformācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam
Informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli sniegšana nodokļu maksātājam

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments

Pakalpojuma īss apraksts

Informācija tiek sagatavota pēc pieprasījuma un var būt nepieciešama veikto nodokļu maksājumu apliecināšanai un citos gadījumos.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Veidlapas

Nav.

Pieprasīšanas kanāli

E-pakalpojums portālā www.epakalpojumi.lv ”Ziņojums pašvaldībai”

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

Saņemšanas kanāli

Elektroniski vai pa pastu, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

Klātiene: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs, 131.kab.; adrese: Lielā iela 11, Jelgava

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-19.00; Otrdiena 8.00-17.00; Trešdiena 8.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-17.00; Piektdiena 8.00-14.30

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējam brīvā formā jāiesniedz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam adresēts iesniegums informācijas par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli izsniegšanai.

Dokumentus var iesniegt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte). Elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Dokumentus var iesniegt elektroniski arī izmantojot pašvaldības e-adresi.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Finanšu departaments izskata iesniegtos dokumentus un sagatavo informāciju vai motivētu atteikumu par ko rakstiski tiek informēts iesnieguma iesniedzējs.

Informāciju var saņemt klātienē, pa pastu vai elektroniski, atbilstoši iesniedzēja norādēm.

Tiesiskais regulējums

  • Iesniegumu likums (stājas spēkā 01.01.2008.);
  • Administratīvā procesa likums (stājas spēkā 01.02.2004.);
  • Likums “Par nekustamā īpašuma nodokli” (stājas spēkā 01.01.1998.);
  • Likums “Par nodokļiem un nodevām” (stājas spēkā 01.04.1995.);
  • Ministru kabineta 2018.gada 30.oktobra noteikumi Nr. 661 “Kārtība, kādā maksā nodokļus, nodevas, citus valsts noteiktos maksājumus un ar tiem saistītos maksājumus un novirza tos saistību segšanai” (stājas spēkā 01.01.2021.);
  • Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumi Nr.495 “Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtība” (stājas spēkā 28.06.2006.);
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 22.septembra saistošie noteikumi Nr. 16-19 “Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” (stājas spēkā 01.01.2017.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2024.gada 23.maija saistošie noteikumi Nr. 24-16 “Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas valstspilsētā” (stājas spēkā 27.06.2024.).

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005550; e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 12.07.2024.