Tehnisko noteikumu izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" izsniedz tehniskos noteikumus ielu, hidrotehnisko būvju un satiksmes organizācijas projektēšanai.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Juridiska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

20 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai (PIL 4-11).

 

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv "Tehnisko noteikumu pieprasīšana".

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63026649, 63084470;

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JPPI "Pilsētsaimniecība", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9.kabinetā, tālrunis 63026649, 63084470, e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pa e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu tehniskos noteikumus ielu, hidrotehnisko būvju un satiksmes organizācijas projektēšanai, jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādei adresēts iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai, kam pievienoti grafiskie materiāli (situācijas plāns, ģenerālplāns).

Pakalpojumu var pieprasīt klātienē vai elektroniski, nosūtot iesniegumu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu vai izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas e-pakalpojumus.

 

Pakalpojuma saņemšana

Atbildi izsniedz klātienē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" 9.kab. vai nosūta elektroniski, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Būvniecības likums (01.10.2014);

2) Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (stājas spēkā 01.10.2014.);

3) Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmums Nr. 15/8 "Pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" nolikuma apstiprināšana" (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 28.01.2016. lēmums Nr.1/9; 27.04.2017. lēmums Nr.5/19; 25.01.2018. lēmums Nr.1/16; 23.08.2018. lēmums Nr.11/8; 25.04.2019. lēmums Nr.5/7).

 

Pārsūdzības iespējas

Nav.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JPPI "Pilsētsaimniecība" adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63026649, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv