3.9 °C, 4 m/s, 86.5 %

Tehnisko noteikumu izsniegšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videTehnisko noteikumu izsniegšana
Tehnisko noteikumu izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”

Pakalpojuma īss apraksts

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” izsniedz tehniskos noteikumus pilsētas infrastruktūras – ielu, ceļu, ēku (dzīvojamās, ražošanas, sabiedriskās, darījumu), inženierkomunikāciju (gāzes apgāde, UKT, elektroapgāde, sakaru kanalizācija u.c), hidrotehnisko būvju (meliorācijas vai lietus ūdens kanalizācijas sistēmas u.c) projektēšanai un satiksmes organizācijai.

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

20 darba dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai (PIL 3-2).

Iesniedzot pakalpojuma pieprasījumu Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv iesnieguma veidlapa nav jāizmanto.

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli

e-pakalpojums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv “Tehnisko noteikumu pieprasīšana

e-adrese

e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, 9.kabinets

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pa pastu vai ievietojot pastkastītē pie JVPI “Pilsētsaimniecība” ieejas durvīm: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001

Saņemšanas kanāli

Elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā vai atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, 9.kabinets

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Jāiesniedz pieprasījums Būvniecības informācijas sistēmā bis.gov.lv vai iesniegums (PIL 3-2) tehnisko noteikumu saņemšanai un ģenerālplāns vai citi grafiskie materiāli, kas raksturo aktuālo situāciju dabā, piemēram objekta skice.

Pakalpojuma saņemšana.

Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti, ja būvniecības iecerē paredzētas darbības, kas skar JVPI “Pilsētsaimniecība” pārziņā esošo infrastruktūru un satiksmes organizāciju.

Tehniskie noteikumi ir derīgi 2 gadus.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Būvniecības likums (stājas spēkā10.2014);
  • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.);
  • Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmums Nr. 15/8 “Pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” nolikuma apstiprināšana” (ar grozījumiem Jelgavas pilsētas domes 28.01.2016. lēmums Nr.1/9; 27.04.2017. lēmums Nr.5/19; 25.01.2018. lēmums Nr.1/16; 23.08.2018. lēmums Nr.11/8; 25.04.2019. lēmums Nr.5/7).

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Pilsētsaimniecība”; adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63026649, 63084470; e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 19.02.2024.