Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem.

 

Pakalpojuma īss apraksts

Izglītojošās un atbalsta grupas pakalpojuma mērķis ir palīdzēt atjaunot ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas, kā arī novērst disfunkciju ģimenē (personai), veicinot ģimenes locekļu (personu) izglītošanos psihiskās veselības uzturēšanā un stiprināšanā, kā arī palīdzēt radīt priekšnoteikumus labvēlīgai sociālajai videi bērnu audzināšanai ģimenē.

Izglītojošās grupas nodarbības:

1) Vecāku loma bērnu audzināšanā – 10 (desmit) nodarbības;

2) Bērna emocionālā audzināšana – 20 (divdesmit) nodarbības;

3) Esam ģimene – 10 (desmit) nodarbības;

4) Ceļvedis audzinot pusaudzi – 10 (desmit) nodarbības;

5) Sociālo prasmju attīstīšana – 28 (divdesmit astoņas) nodarbības;

6) Iekšējo resursu aktivizēšana – 10 (desmit) nodarbības.

Atbalsta grupas līdzatkarīgām pilngadīgām personām.

Atbalsta grupas nodarbības vecākam vai likumiskajam pārstāvim, kuru aprūpē ir persona ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 darba dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63011783.

Pieņemšanas laiks: pēc iepriekšēja pieraksta.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, personai klātienē JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" dienas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022) vai JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sociālā darbinieka nosūtījumu.

 

Pakalpojuma saņemšana

Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

 

Atgādinājums: Personai ir tiesības saņemt vienas izglītojošās vai atbalsta grupas pakalpojumu kalendārajā gadā atbilstoši plānotajam grupas dalībnieku skaitam.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālo pakalpojumu centrs bērniem, adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, tālrunis 63011783.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.