Reitterapijas pakalpojums

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

 

Pakalpojuma īss apraksts

Reitterapijas (terapija ar zirgiem) pakalpojuma mērķis ir uzlabot bērnu un pieaugušo ar invaliditāti mobilitātes, līdzsvara, koordinācijas un kustīguma spējas.

Tiesības saņemt reitterapijas pakalpojumu ir:

1) personai ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai izņemot gadījumus, kad minētajai personai pastāv noteiktas medicīniskās kontrindikācijas;

2) pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti, kurai ir centrālās un perifērās nervu sistēmas, balsta un kustību sistēmas, elpošanas sistēmas, sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanas.

Reitterapijas pakalpojums ietver 10 nodarbības.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

 

Veidlapas

Iesniegums par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022).

 

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Rehabilitācijas nodaļa (127.kab.), tālrunis 63048918, 63048917.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00; Trešdiena 9.00-12.00.

 

Saņemšanas kanāli

Klātiene: Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari", adrese: Asaru pr.61, Jūrmala.

 

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana

Lai saņemtu reitterapijas pakalpojumu, persona vai personas likumiskais pārstāvis klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iesniedz JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" iesniegumu par sociālo pakalpojumu (Nr.1-10/2.8/01.2022) un šādus dokumentus:

1) ārstējošā ārsta (neirologa vai rehabilitologa) izsniegtu atzinumu "Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes" (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokli un medicīnisko kontrindikāciju neesību;

2) nepieciešamības gadījumā likumiskā pārstāvja apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu, izņemot vecākus vai pilngadīgu personu ar invaliditāti.

 

Pakalpojuma piešķiršana

Mēneša laikā pēc klienta iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas tiek veikta personas sociālās situācijas izvērtēšana, personas individuālo vajadzību un resursu novērtējums un pieņemts lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu, par personas uzņemšanu rindā sociālā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" speciālisti rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

 

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marts saistošie noteikumi Nr. 18-8 "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā".

 

Pārsūdzības iespējas

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" pieņemto lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

 

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI "Jelgavas sociālo lietu pārvalde", adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava,  tālrunis 63048918, 63048917.

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv.