Informatīvo displeju un videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana

(id.Nr.JPD2018/112/AK)
Kontaktpersona, kura tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par konkursu: komisijas sekretāres Dace Dimanta e-pasts: Dace.Dimanta@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005484, un
Indra Soldāne, e-pasts: Indra.Soldane@dome.jelgava.lv, tālrunis 63005546, fakss 63005511
 
Ar iepirkuma dokumentāciju var iepazīties šeit - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/13501
 
Iepirkuma procedūra pārtraukta pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktu, jo konkursa 1.daļā “Informatīvo displeju piegāde un uzstādīšana” un 2.daļā “Videonovērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana” iesniegtie finanšu piedāvājumi (saskaitot abās konkursa daļās zemāko piedāvāto līgumcenukopā euro 189 648,44 (bez pievienotās vērtības nodokļa), pārsniedz Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 „Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām” noteiktās līgumcenu robežas iepirkuma procedūrām, kuras netiek izsludinātas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (no euro 42 000,00 līdz 144 000,00)
 
Lēmuma datums: 26.10.2018.