Komisijas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības vēlēšanu komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Dēvics

Komisijas locekļi:

 • Kristīna Brigmane-Briģe
 • Guntars Gulbis
 • Silvija Kaufelde
 • Zigmārs Rasiņš
 • Andris Vaišļa
 • Jānis Zariņš

Komisijas sekretārs: Kristīna Brigmane-Briģe, kontaktinformācija: kristina.brigmane-brige@soc.jelgava.lv, tālrunis 63007525

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotāciju līdzekļu sadales komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītāja
 • Inta Englande, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītāja vietniece
 • Dace Pētersone Gūtmane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" Izglītības informācijas tehnoloģiju attīstības nodaļas galvenā speciāliste
 • Ilze Jaunzeme, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes "Jaunrades nams "Junda"" direktore
 • Inese Bandeniece, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Valsts ģimnāzija" direktore
 • Maija Actiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktora vietniece sporta darbā
 • Baiba Brice, Biedrības "Attīstība. Izglītība. Izaugsme" valdes priekšsēdētāja
 • Kaspars Kovaļenko, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns

Komisijas sekretārs: Anita Mināte, kontaktinformācija: anita.minate@izglitiba.jelgava.lv; tālrunis 63012463

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvā komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Pūce

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Artūrs Šurma

Komisijas locekļi:

 • Lilita Caune, Valsts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ģintermuiža" narkoloģiskā dienesta vadītāja
 • Gints Varapoga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
 • Andris Lakstīgala, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" priekšnieka vietnieks
 • Zeltīte Bīmane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes vadītāja - galvenā arhitekta vietniece, Arhitektūras un pilsētsaimniecības sektora vadītāja
 • Māris Skudra, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" Infrastruktūras sistēmu nodaļas vadītājs
 • Guna Ziemele, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Žanna Panova, Sabiedrības pārstāvis
 • Aloizs Stepens, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas jurists - sekretārs: Nadežda Dadaševa, kontaktinformācija: Nadezda.Dadaseva@jelgava.lv; tālrunis 63005489

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Pūce

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Artūrs Šurma

Komisijas locekļi

 • Īrisa Guntra Turčinska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas bāriņtiesa" priekšsēdētāja
 • Lilita Caune, Valsts Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ģintermuiža" narkoloģiskā dienesta vadītāja
 • Jeļena Visocka, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
 • Vera Velve, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore
 • Lilita Barševska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" psiholoģe
 • Inga Āna, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Līvija Vilcāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

Komisijas jurists - sekretārs: Nadežda Dadaševa, kontaktinformācija: Nadezda.Dadaseva@jelgava.lv; tālrunis 63005489

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Estētikas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi

 • Inita Dzalbe, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas  Būvvaldes vadītāja
 • Zeltīte Bīmane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes vadītāja vietniece
 • Andrejs Lomakins, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes ainavu arhitekts
 • Līga Klismeta, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Sabiedrisko attiecību departamenta Komunikāciju un mediju attiecību galvenā speciāliste
 • Sandra Liepiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītāja vietniece
 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs
 • Aija Ziemeļniece, Latvijas Arhitektu savienības pārstāve
 • Māris Brancis, Biedrības "Jelgavas Mākslinieku biedrība" valdes priekšsēdētājs
 • Mārtiņš Strazdiņš, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Irēna Petrokaite, kontaktinformācija: irena.petrokaite@jelgava.lv; tālrunis 63005576

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Gunita Osīte, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
 • Inita Dzalbe, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes vadītāja
 • Aira Rumjanceva, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste
 • Ivo Millers, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" sabiedriskās kārtības nodaļas priekšnieks
 • Guntars Akmentiņš, Sabiedrības pārstāvis
 • Aiva Freimane, Sabiedrības pārstāvis
 • Daina Šulmane, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Liene Kazaine, kontaktinformācija: liene.kazaine@jelgava.lv; tālrunis 63005508

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sporta komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Juris Kaminskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktors
 • Maija Actiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādes "Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola" sporta skolotāja
 • Jānis Leitis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola" direktors
 • Māris Lindenbaums, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas Specializētā peldēšanas skola" direktors
 • Aivars Zeltiņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas Ledus sporta skola" direktors
 • Armands Ozollapa, SIA "Zemgales olimpiskais centrs" valdes loceklis
 • Jānis Kuķis, Biedrības "Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs" valdes loceklis
 • Rolands Lazdiņš, Biedrības "Jiu Jitsu "Jelgava"" pārstāvis

Komisijas sekretārs: Aļona Fomenko, kontaktinformācija: Alona.Fomenko@sports.jelgava.lv; tālrunis 63085300

 

Nolikums

Grozījumi 24.11.2022.

 

Jelgavas pilsētas integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
 • Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji
 • Labklājības ministrijas pārstāvji
 • Finanšu ministrijas pārstāvji
 • Kultūras ministrijas pārstāvji
 • Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāvji

Komisijas sekretārs: Anita Straume, kontaktinformācija: anita.straume@jelgava.lv; tālrunis 63005583

 

Nolikums

Grozījumi 25.05.2017.

Grozījumi 21.12.2017.

Grozījumi 23.05.2019.

Grozījumi 25.03.2022.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Veselības veicināšanas konsultatīvā komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Agita Dilāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vecākā speciāliste veselības veicināšanas jautājumos
 • Karolina Avota, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītāja
 • Juris Kaminskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktors
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītāja
 • Sarmīte Vīksna, Jelgavas valstspilsētas pieaugušo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" direktore
 • Andris Lakstīgala, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" priekšnieka vietnieks
 • Inta Englande, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītāja vietniece
 • Jeļena Grīsle, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
 • Jolanta Ližus, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Vides pārvaldības speciāliste
 • Lilita Caune, VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" Narkoloģiskās ārstniecības vadītāja
 • Gints Varapoga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
 • Vitālijs Pasečņiks, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Sintija Birģele, kontaktinformācija: sintija.birgele@soc.jelgava.lv; tālrunis 25612545

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa noteikšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Pūce, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Dzintars Kaulakāns, Jelgavas novada reģionālā politiski represēto apvienība "Staburadze" pārstāvis
 • Vairis Lasmanis, Latvijas Lauksaimniecības universitātes lektors
 • Ruta Melhere, Biedrība "Zemgales Lāčplēsis" priekšsēdētāja
 • Vitālijs Upenieks, Jelgavas novada reģionālā politiski represēto apvienība "Staburadze" pārstāvis

Komisijas sekretārs: Aļesja Labore, kontaktinformācija: alesja.labore@jelgava.lv; tālrunis 63005535

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Pūce, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Gunita Osīte, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
 • Natālija Ļubina, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvalde Būvinspekcijas vadītāja
 • Edijs Mercs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes  vadītāja vietnieks, Dzīvojamā fonda sektora vadītājs
 • Māris Bluķis, Sabiedrības pārstāvis
 • Daina Šulmane, Sabiedrības pārstāvis
 • Vilnis Švāns, Sabiedrības pārstāvis
 • Hardijs Verbelis, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Ainārs Buse, kontaktinformācija: ainars.buse@jelgava.lv; tālrunis 63005559

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021. 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Natālija Ļubina, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja
 • Aira Rumjanceva, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste
 • Daina Šulmane,  Sabiedrības pārstāvis
 • Hardijs Verbelis, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Ainārs Buse, kontaktinformācija: ainars.buse@jelgava.lv; tālrunis 63005559

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sabiedrības integrācijas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītāja
 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs
 • Dace Šmita-Stone, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" projektu vadītāja
 • Baiba Miltoviča, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes lektore
 • Žanna Novaša, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciāliste sabiedrības integrācijas jautājumos
 • Edmunds Misevičs, Biedrības "Latvijas Poļu Savienība" Jelgavas nodaļas pārstāvis
 • Svetlana Samoļina, Biedrības "Ukraiņu kultūras centrs "Džerelo"" pārstāve
 • Uldis Dūmiņš, Biedrības "Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs" pārstāvis
 • Ilga Antuža, Biedrības "Zvaigzne" valdes priekšsēdētājas vietniece
 • Vanda Egle, Biedrības "Jelgavas invalīdu biedrība" pārstāve
 • Irēna Grīnberga, Biedrības "Jelgavas pensionāru biedrība" pārstāve
 • Edvarts Krusts, Sabiedrības pārstāvis
 • Dace Olte, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Sņežana Zenovjeva, kontaktinformācija: Snezana.Zenovjeva@sc.jelgava.lv; tālrunis 63005496

 

Nolikums

Grozījumi 21.09.2017.

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Dzīvokļu komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja

Komisijas locekļi:

 • Agija Grauda, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste
 • Kristīna Brigmane-Briģe, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas Iekšējās kontroles speciāliste
 • Dace Olte, Sabiedrības pārstāvis
 • Viktors Ziņģis, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Antra Robežniece, kontaktinformācija: antra.robezniece@jelgava.lv; tālrunis 63005572

 

Nolikums

Grozījumi 25.02.2021.

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 24.02.2022.

Grozījumi 30.06.2022.

Grozījumi 29.09.2022.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Satiksmes kustības drošības komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

 • Māris Mielavs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs
 • Māris Skudra, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" infrastruktūras vadības sistēmu nodaļas vadītājs
 • Viktors Vanags, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policijas" priekšnieks
 • Inga Stepane, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" satiksmes uzraudzības nodaļas priekšniece
 • Gints Reinsons, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs" vadītājs
 • Signis Rīns, SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" valdes loceklis
 • Gints Burks, SIA "Jelgavas autobusu parks" valdes loceklis
 • Edgars Ošenieks, VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Jelgavas klientu apkalpošanas centra vadītājs
 • Māris Trēde, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa priekšnieka vietnieks Reaģēšanas nodaļas priekšnieks, pulkvežleitnants
 • Vasīlijs Kovtuns, Sabiedrības pārstāvis
 • Andris Vaišļa, Sabiedrības pārstāvis
 • Vilnis Veinbergs, Sabiedrības pārstāvis
 • Aija Vīksna, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" pārstāve

Komisijas sekretārs: Kārlis Krūkliņš, kontaktinformācija: karlis.kruklins@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv; tālrunis 63048619

 

Nolikums

Grozījumi 30.06.2016.

Grozījumi 21.09.2017.

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
 • Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Ilze Priževoite, Jelgavas valstspilsētas domes deputāte
 • Inese  Bandeniece, Jelgavas valstspilsētas domes deputāte
 • Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore
 • Inta Englande, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītāja vietniece
 • Edīte Bišere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas Amatu vidusskola" direktore
 • Jānis Kuķis, Biedrības "Jaunatnes tehnisko sporta veidu centrs" pārstāvis
 • Ilga Antuža, Biedrības "Latvijas Rotari klubs" pārstāve
 • Lāsma Zariņa, Biedrības "Jelgavas Zonta klubs" pārstāve

Komisijas sekretārs: Rita Ličāgina-Timofejeva, kontaktinformācija: Rita.Licagina-Timofejeva@jelgava.lv; tālrunis 63005574

 

Nolikums

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu konsultatīvā komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jeļena Laškova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos

Komisijas locekļi:

 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītāja
 • Īrisa Guntra Turčinska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas bāriņtiesa" priekšsēdētāja
 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas domes Sociālo lietu un veselības aizsardzības komitejas loceklis
 • Janīna Onževa, Biedrības "Jelgavas pensionāru biedrība" pārstāve
 • Laimons Dzervans, Biedrības "Jelgavas invalīdu biedrība" pārstāvis
 • Ingrīda Grīnberga, Biedrības "Radošo domu un darba centrs "Svētelis"" pārstāve
 • Irēna Dominiece, Biedrības "Vecāku atbalsta grupa SAULES BĒRNS" pārstāve
 • Edvards Pavlovskis, Jelgavas bezvainīgās jaunavas Marijas katedrāle, Jelgavas diecēzes bīskaps
 • Jurijs Vatčenko, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Dace Šmita-Stone, kontaktinformācija: dace.smita-stone@soc.jelgava.lv; tālrunis 63048908

 

Nolikums

Grozījumi 26.10.2017.

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Kultūras padome

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs
 • Inta Englande, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītāja vietniece
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītāja
 • Linda Vovere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste
 • Gita Grase, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs" direktore
 • Lāsma Zariņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas Pilsētas bibliotēka" direktore
 • Anita Prūse, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu kluba vadītāja
 • Māris Brancis, Biedrības "Jelgavas mākslinieku biedrība" valdes priekšsēdētājs

Komisijas sekretārs: Renāte Čulkstēna, kontaktinformācija: renate.culkstena@kultura.jelgava.lv; tālrunis 63023461

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas biedrību, nodibinājumu  un reliģisko organizāciju atbalsta piešķiršanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece
 • Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Uldis Dūmiņš, Jelgavas valstspilsētas domes deputāts
 • Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītāja
 • Mintauts Buškevics, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Kultūra" vadītājs
 • Zanda Ērmiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas Sociālo lietu pārvalde" vadītāja vietniece administratīvajos jautājumos
 • Juris Kaminskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" direktors
 • Egita Veinberga, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" vadītāja
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste

Komisijas sekretārs: Ilze Andersone, kontaktinformācija: ilze.andersone@jelgava.lv; tālrunis 63005457

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 24.02.2022.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas locekļi:

 • Inita Mazūdre, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenā speciāliste izglītības jautājumos
 • Māris Kalniņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības interešu izglītības iestādes "Jaunrades nams "Junda"" direktora vietnieks izglītības jomā
 • Līga Damberga, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības profesionālās tālākizglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" karjeras konsultante
 • Jeļena Grīsle, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" jaunatnes lietu speciāliste
 • Renārs Beķeris, Jelgavas valstspilsētas Skolēnu domes pārstāvis
 • Inga Remerte, Biedrības "Zemgales NVO Centrs" projektu vadītāja
 • Arvīds Vilčaks, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Studentu pašpārvaldes pārstāvis
 • Dace Indrika, Biedrības "Kultūras un mākslas centrs "Nātre"" pārstāve
 • Santa Sārtīte Zakse, Biedrības "Zariņš & CO" pārstāve
 • Irina Kolosova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sporta servisa centrs" sporta pasākumu projektu speciāliste
 • Ritma Gaidamoviča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Sabiedrisko attiecību departamenta sabiedrisko attiecību galvenā speciāliste
 • Katrīna Luīza Butkus, Apvienības "Brīvprātīgie Jelgavai" pārstāve

Komisijas sekretārs: Linda Bēme, kontaktinformācija: Linda.Beme@sc.jelgava.lv; tālrunis 63005527

 

Nolikums

Grozījumi 26.10.2017.

Grozījumi 25.01.2018.

Grozījumi 31.01.2019.

Grozījumi 26.08.2021.

Grozījumi 23.02.2023.

 

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu kompensācijas noteikšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore

Komisijas locekļi:

 • Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Pašvaldības īpašumu departamenta vadītāja
 • Ināra Krīgere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde"  Finanšu departamenta vadītāja
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Administratīvā departamenta Juridiskās nodaļas juriste
 • Ilona Grimakova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Centrālā pārvalde" Audita departamenta auditore
 • Līga Rulle, Sabiedrības pārstāvis

Komisijas sekretārs: Ināra Pudele, Kontaktinformācija: inara.pudele@jelgava.lv; tālrunis 63005573

 

Nolikums

Grozījumi 29.09.2009.

Grozījumi 28.01.2010.

Grozījumi 26.08.2021.

 

Pašvaldības līdzfinansējuma  piešķiršanas izvērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Māris Mielavs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs

Komisijas locekļi:

 • Uldis Dūmiņš, Jelgavas valstspilsētas domes deputāts
 • Sandra Liepiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītāja vietniece
 • Diāna Štopene, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" juriste
 • Marina Meņšikova-Fiļimonova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" juriste
 • Mārtiņš Kazanskis, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
 • Sendija Povilaite, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes Dzīvojamā fonda sektora galvenā speciāliste dzīvokļu jautājumos
 • Andrejs Lomakins, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Būvvaldes ainavu arhitekts

Komisijas sekretārs: Diāna Štopene, kontaktinformācija: Diana.Stopene@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv; tālrunis 63084475

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" kustamās mantas novērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Vlada Primačenkova, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" galvenās grāmatvedes vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Mārtiņš Krūmiņš, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" meža tehniķis

Komisijas locekļi:

 • Sanita Bērziņa, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" Administratīvās nodaļas vadītāja
 • Diāna Štopene, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" juriste
 • Alla Miķelsone, Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" finanšu speciāliste

Komisijas sekretārs: Diāna Štopene, kontaktinformācija: Diana.Stopene@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv; tālrunis 63084475

 

Nolikums

 

Jelgavas valstspilsētas un Jelgavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Madars Lasmanis, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Aleksandrs Koržeņevskis, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas komandieris

Komisijas locekļi:

 • Vairis Bērziņš, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona pārvaldes Elejas posteņa komandiera pienākumu izpildītājs
 • Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
 • Ilze Vītola, Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece
 • Valdis Buividaitis, Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks
 • Daina Majoka, Jelgavas novada pašvaldības iestādes "Centrālā administrācija" Darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja
 • Agnese Lielmane, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Brigāžu atbalsta centra Jelgava vadītāja
 • Dana Landsberga, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa priekšniece
 • Viktors Vanags, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" priekšnieks
 • Inese Tarvida, Jelgavas novada pašvaldības iestādes "Jelgavas novada pašvaldības policija" priekšniece
 • Māris Mielavs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs
 • Karolina Avota, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vadītāja
 • Ilze Āboliņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas digitālais centrs" vadītāja
 • Dins Stašāns, Jelgavas novada pašvaldības SIA "Jelgavas novada KU" valdes loceklis
 • Artis Kacēvičs, Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" Dienvidu tehniskās daļas vadītājs
 • Arvis Zīle, Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona komandieris
 • Viktors Balabka, Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Dzelzceļš" Jelgavas dzelzceļa stacijas priekšnieks
 • Evita Beitlere, Valsts Vides dienesta Zemgales reģionālās vides pārvaldes direktora vietniece
 • Viktors Juhna, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības SIA "Jelgavas ūdens" tehniskais direktors

Komisijas sekretārs: Jana Vilciņa, kontaktinformācija: Jana.Vilcina@poic.jelgava.lv; tālrunis 63084462

 

Nolikums

Pielikums

Grozījumi 29.09.2022.

Pielikums

Grozījumi 23.02.2023.

Pielikums

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa

 

Darba grupas vadītāja: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks sociālo lietu, veselības aizsardzības, kultūras, izglītības un sporta jautājumu programmā

Darba grupas locekļi:

 • Elita Krūmiņa, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" vadītāja
 • Juta Bumbiere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītāja
 • Līvija Vilcāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" galvenā speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
 • Īrisa Guntra Turčinska, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" priekšsēdētāja
 • Inga Pilāte, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas valstspilsētas bāriņtiesa" bāriņtiesas locekle
 • Egita Veinberga, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" vadītāja
 • Oskars Šulcs, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Sabiedriskais centrs" jaunatnes lietu speciālists
 • Viktors Vanags, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" priekšnieks
 • Vera Velve, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības policija" Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupas vecākā inspektore
 • Normunds Pūce, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes Administratīvās komisijas priekšsēdētājs
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas jurists
 • Inga Umbraška, Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dienvidzemgales iecirkņa Prevencijas grupas vecākā inspektore

Darba grupas sekretārs: Kristīna Brigmane-Briģe, kontaktinformācija: kristina.brigmane-brige@soc.jelgava.lv, tālrunis 63007525

 

Nolikums

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas komisija 

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

 • Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālo lietu, veselības, kultūras, sporta un izglītības jautājumu programmā
 • Uldis Dūmiņš, Jelgavas valstspilsētas domes deputāts
 • Irēna Škutāne, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektore
 • Gunta Auza, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītāja
 • Tija Aleksandrova, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas izglītības pārvalde" vadītājas vietniece
 • Sarmīte Vīksna, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" direktore

Komisijas sekretārs: Inita Mazūdre, kontaktinformācija: inita.mazudre@izglitiba.jelgava.lv ; tālrunis 63012462

 

Nolikums

 

Ziedojumu (dāvinājumu) pieņemšanas izvērtēšanas komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Rita Vectirāne, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietniece

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

 • Līga Klismeta, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvaldes Komunikācijas un mediju attiecību galvenā speciāliste
 • Kristīne Umbraško, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes "Pašvaldības iestāžu Centralizētā grāmatvedība"" vadītāja
 • Ināra Krīgere, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes Juridiskā sektora juriste

Komisijas sekretārs: Aļesja Labore, kontaktinformācija: alesja.labore@jelgava.lv; tālrunis 63005535

 

Nolikums

Grozījumi 26.08.2021.

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības grantu programmas "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem" komisija

 

Komisijas priekšsēdētājs: Andris Rāviņš, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Pēteris Salkazanovs, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētāja padomnieks uzņēmējdarbības jautājumos

Komisijas locekļi:

 • Jurijs Strods, Jelgavas valstspilsētas domes priekšsēdētaja vietnieks
 • Līga Miķelsone, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības pieaugošo izglītības iestādes "Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs" uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja
 • Sigita Beļaka, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāja
 • Lelde Rinča, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Administratīvās pārvaldes juriste

Komisijas sekretārs: Ilze Osīte, kontaktinformācija: ilze.osite@zrkac.jelgava.lv; tālrunis 63012169

 

Nolikums

Grozījumi 22.07.2021.