Paziņojums par dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019.gada 25.aprīlī Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku Pērnavas ielā 21, Jelgavā, iesniegumu un pieņēma lēmumu:

 

Pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 036 0002 002) zemes vienības robežās Pērnavas ielā 21, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 036 0015).

 

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 18-9 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”, aicinām dzīvojamās mājas Pērnavas iela 21, Jelgavā dzīvokļu īpašniekus divu mēnešu laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un iesniegt  tos Jelgavas pilsētas domes Klientu apmeklētāju centrā Jelgavā, Lielā ielā 11, 131.kabinetā: pirmdienās no plkst.08.00 līdz plkst.19.00; otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00 un piektdienās no plkst.08.00 līdz plkst.14.00, vai nosūtot tos elektroniskā veidā (dome@dome.jelgava.lv).

 

Kontaktpersona: Līga Beiere, tālrunis: 63005552