Pašvaldības grantu programma

Jelgavas uzņēmēji no 1. līdz 31. augustam aicināti pieteikties pašvaldības grantu programmai "Atbalsts komersantiem un saimnieciskās darbības veicējiem". Atbalsta programma dod iespēju uzņēmējiem saņemt līdz pat 10 000 eiro finansiālu atbalstu no pašvaldības sava projekta realizācijai.

Pieteikties granta saņemšanai var Jelgavas komersanti un saimnieciskās darbības veicēji, kuri ir uzņēmējdarbības uzsācēji (reģistrēti Komercreģistrā vai Valsts ieņēmumu dienestā līdz trim gadiem) vai inovatīvu produktu vai pakalpojumu radītāji. Uzņēmumam uz pieteikuma iesniegšanas un vērtēšanas brīdi nedrīkst būt nodokļu parādi, kas lielāki par 150 eiro, uzsākts maksātnespējas vai likvidācijas vai tiesiskās aizsardzības process, tāpat būtiski, lai kapitāldaļas nepieder Jelgavas pašvaldībai, citai valsts vai pašvaldības iestādei, uzņēmējdarbība nav saistīta ar azartspēlēm, finanšu un apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī cigarešu, tabakas izstrādājumu un alkohola ražošanu (izņemot alu, vīnu un sidru), un juridiskajai adresei jābūt reģistrētai Jelgavas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Vienlaikus programmā startēt nevar tie uzņēmumi, kuri saņēmuši atbalsta programmas grantu divus iepriekšējos kalendāros gadus.

 

Katram pretendentam sava projekta realizācijai būs jānodrošina līdzieguldījums 20–30 procentu apmērā. Piešķirtos līdzekļus uzņēmējs varēs izmantot tikai pieteikumā norādīto mērķu īstenošanai, un tie būs jāapgūst 12 mēnešu laikā.

 

Par katru nolikumā ietverto kritēriju pieteikuma iesniedzējs saņems punktus, kas summēsies. Izpildot visus vērtēšanas kritērijus un iegūstot lielāko punktu skaitu, uzņēmējam tiks piešķirts grants. Kopumā šogad pašvaldības budžetā grantu programmai paredzēts finansējums 50 000 eiro apmērā.

 

Lai pieteiktos atbalsta programmai, jāaizpilda pieteikuma veidlapas!

 

NOLIKUMS

 

PIETEIKUMA VEIDLAPA