-4.4 °C, 4.5 m/s, 85 %

Būvasu nospraušanas akta saskaņošana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videBūvasu nospraušanas akta saskaņošana
Būvasu nospraušanas akta saskaņošana

Pakalpojuma sniedzējs
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde.

Pakalpojuma īss apraksts
Sertificēts mērnieks iesniedz būvasu nospraušanas aktu saskaņošanai.

Pakalpojuma saņēmējs
Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.
Ģeodēziskajiem darbiem sertificēta persona, kura var būt darba tiesiskajās attiecībās ar komersantu.

Pakalpojuma izpildes termiņš
30 dienas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi
Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas
Iesniegums par būvasu nospraušanas akta saskaņošanu (E-veidlapa 4-7).

Informācija ar personas datu apstrādi

Pieprasīšanas kanāli
e-pasts: info@jelgava.lv

e-adrese

Saņemšanas kanāli
uz e-pasta adresi, atbilstoši iesniegumā minētajām norādēm no kura saņemts iesniegums.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem
Pakalpojuma pieprasīšana.
Iesniedzējam elektroniski jāaizpilda iesniegums (E-veidlapa 4-7) un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:

  • fiziski parakstītu būvasu nospraušanas aktu;
  • digitālā vektordatu formā DGN datņu formātā būvasu nospraušanas plānu;
  • ģeodēzisko darbu pārskata dokumentāciju.

Dokumenti jāiesniedz elektroniski uz e-pastu info@jelgava.lv

Iesnieguma izskatīšana.
Pēc iesniedzēja dokumentu saņemšanas Būvvaldes speciālists izskata būvasu nospraušanas aktu. Ja būvasu nospraušanas akts, būvasis atbilst normatīvo aktu prasībām, būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvprojektam Būvvaldes speciālists uz būvasu nospraušanas plāna izdara atzīmi par saskaņošanu.

Pakalpojuma saņemšana.
Būvvaldes speciālists saskaņoto būvasu nospraušanas plānu nosūta uz iesniedzēja iesniegumā norādīto e-pastu vai uz e-pastu, no kura saņemts iesniegums.
Ja būvasu nospraušanas akts neatbilst normatīvo aktu prasībām, nav pievienoti visi norādītie dokumenti un neatbilst būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvprojektam Būvvaldes speciālists atsaka saskaņošanu informējot iesniedzēju uz iesniegumā norādīto e-pastu vai uz e-pastu, no kura saņemts iesniegums norādot saskaņošanas atteikuma iemeslus.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumi Nr.325 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 305-15 “Ģeodēziskie darbi būvniecībā”” (stājas spēkā 01.07.2015.);
  • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” (stājas spēkā 01.10.2014.).

Pārsūdzības iespējas
Nav.

Uzziņas par pakalpojumu
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005564.
e-pasts: pasts@jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 23.02.2023.