28.9 °C, 3.6 m/s, 27.9 %

Cita informācija

Cita informācija

Par nodokļu parādu dzēšanu 2021.gada 4.ceturksnī

 • Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un  trešo daļu Jelgavas valstspilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 1249.39 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu Jelgavas valstspilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 421.04 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu Jelgavas valstspilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 27558.08 euro apmērā.

Par nodokļu parādu dzēšanu 2020.gada 4.ceturksnī

 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 8366.48 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 444.44 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 5152.90 euro apmērā.

 

Par nodokļu parādu dzēšanu 2019.gada 4.ceturksnī

 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 9712.58 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 345.96 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 30600.90 euro apmērā.

Par nodokļu parādu dzēšanu 2017.gada 4.ceturksnī

 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 292477.93 euro apmērā;

 

Par nodokļu parādu dzēšanu 2016.gada 4.ceturksnī

 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 216437,85 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 342.10 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.2 panta pirmās daļas 1.punktu un otro daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu 16345.78 euro apmērā.

 

Par nodokļu parādu dzēšanu 2015.gada 4.ceturksnī

 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 4681.80 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 352.87 euro apmērā.

 

Par nodokļu parādu dzēšanu 2015.gada 3.ceturksnī

 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 3.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 537.64 euro apmērā.

 

Par nodokļu parādu dzēšanu 2014.gada 4.ceturksnī

 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 7.punktu un  trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 60863.79 euro apmērā;
 • Pamatojoties uz likuma “Par nodokļiem un nodevām” 25.panta pirmās daļas 5.punktu un trešo daļu Jelgavas pilsētas dome ir dzēsusi nekustamā īpašuma nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistīto nokavējuma naudu 1241.26 euro apmērā.