1.4 °C, 1.9 m/s, 85.6 %

Ģeotelpiskās informācijas pieprasīšana un saņemšana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videĢeotelpiskās informācijas pieprasīšana un saņemšana
Ģeotelpiskās informācijas pieprasīšana un saņemšana

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Centrālā pārvalde” Būvvalde

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldība izsniedz informāciju par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem un informāciju no augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes – minimālais izsniedzamais topogrāfiskās informācijas apjoms ir viena topogrāfiskā planšete, kas atbilst valstī noteiktajam topogrāfisko karšu sistēmas lapu iedalījumam ar mērogu 1:1000. Informāciju izsniedz tādā  digitālajā formātā, kādā tiek uzglabāta šī informācija.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona, Publisko tiesību juridiska persona, Privāto tiesību juridiska persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

30 dienas

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Maksa par pakalpojumu noteikta ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.20-31 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā”:

Informācijas izsniegšana no Datubāzes uz saņēmēja norādīto elektronisko pastu, 1 planšete – 15.00 euro (bez PVN);

Par vietējā ģeodēziskā punkta ģeotelpiskās informācijas izsniegšanu uz saņēmēja elektronisko pastu, 1 punkts – 8.00 euro (bez PVN).

Maksa par pakalpojumu iemaksājama Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde” Finanšu departamentam, reģistrācijas Nr. 90000049529, konti:

LV96 UNLA 0008 0011 3060 1              AS “SEB banka”

LV93 HABA 0551 0000 7652 5              AS “Swedbanka”

LV37 PARX 0005 6975 7000 1               AS “Citadele banka”

LV05 RIKO 0002 0130 9591 7                AS “Luminor Bank”

Maksājuma mērķis: Par ģeotelpiskās informācijas saņemšanu, rēķina Nr.<rēķina numurs>

Veidlapas

Nav.

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: pasts@jelgava.lv

Saņemšanas kanāli

Pa e-pastu, atbilstoši iesniedzēja iesniegumā minētajām norādēm.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Iesniedzējam jāiesniedz elektroniski parakstīts iestādei adresēts brīvas formas iesniegums par ģeotelpiskās informācijas saņemšanu, kurā norādīti rekvizīti rēķina izgatavošanai, e-pasta adrese, uz kuru sūtāma informācija, nepieciešamā informācija par vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem (jābūt pierakstītiem punktu numuriem). Pieprasot topogrāfiskās planšetes, pieraksta topogrāfiskās planšetes nomenklatūras numuru.

Iesniegumu iesniedz elektroniski. Elektroniski nosūtītam iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Pakalpojuma saņemšana.

Pēc iesnieguma saņemšanas Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Centrālā pārvalde”  to izskata, sagatavo rēķinu un informāciju par pieprasīto informāciju. Pēc visas rēķinā norādītas summas apmaksas ģeotelpiskā informācija tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto e-pastu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020.gada 24.septembra noteikumiem Nr. 20-31 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā” (stājas spēkā 02.10.2020.).

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrs; adrese: Lielā iela 11, Jelgava; tālrunis: 63005522, 63005564; e-pasts: pasts@jelgava.lv

Informācija atjaunota 26.01.2024.