18.9 °C, 3.5 m/s, 66.3 %

Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videKlaiņojošu dzīvnieku izķeršana
Klaiņojošu dzīvnieku izķeršana

Pakalpojuma sniedzējs

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemgales EKO”

Pakalpojuma īss apraksts

Saskaņā ar Dzīvnieku aizsardzības likumu, pašvaldība organizē klaiņojošu vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas.

Veidlapas

Nav.

Pieprasīšanas kanāli

Telefoniski: 8787; 8550 (visu diennakti)

e-pasts: eko@eko.jelgava.lv

Pakalpojuma saņemšanas procesa apraksts

Pakalpojuma pieprasīšana

Jelgavas valstspilsētas iedzīvotāji par klaiņojošiem vai bezsaimnieka dzīvniekiem var ziņot Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centram pa bezmaksas tālruni 8787 (visu diennakti). Par agresīvu dzīvnieku, kas izrāda agresivitātes pazīmes vai uzbrūk cilvēkam vai citam dzīvniekam, jāziņo Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Jelgavas pašvaldības policija” pa bezmaksas tālruni 8550.

Ar Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 25.01.2024. lēmumu Nr. 1/18 “Pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA “Zemgales EKO”” pašvaldības funkcijās ietilpstošā pārvaldes uzdevuma – organizēt klaiņojošo (izņemot savvaļas dzīvnieku) vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušo dzīvnieku izķeršanu un, ja nepieciešams, eitanāziju, kā arī savvaļas dzīvnieku līķu savākšanu un iznīcināšanu un pirmās neatliekamās veterinārmedicīniskās palīdzības sniegšanu atrastajiem bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušajiem dzīvniekiem, izpilde nodota SIA “Zemgales EKO”.

Mājas dzīvnieka īpašnieks izņem mājas dzīvnieku no dzīvnieku patversmes, uzrādot mājas dzīvnieka pasi vai vakcinācijas apliecību, un sedz izmaksas, kas saistītas ar dzīvnieka noķeršanu, izmitināšanu un aprūpi.

Pakalpojuma apmaksa

Maksa par pakalpojumu noteikta ar Jelgavas pilsētas domes 26.03.2020. lēmuma Nr. 4/12 “Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017. gada 23. novembra lēmumā Nr. 13/8 “SIA “Zemgales EKO” maksas pakalpojumu noteikšana””:

  • klaiņojošo mājas dzīvnieku izķeršana (suns, kaķis, (istabas) sesks), 1 izsaukums, 36.96 euro (bez PVN).

Tiesiskais regulējums

  • Dzīvnieku aizsardzības likums (stājās spēkā 01.01.2000.)
  • Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.16-12 “Par mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā” (stājās spēkā 21.05.2016.)
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2024. gada 25. janvāra lēmums Nr. 1/18 “Pašvaldības pārvaldes uzdevumu deleģēšana SIA “Zemgales EKO”” (stājās spēkā 25.01.2024.)
  • Jelgavas pilsētas domes 2020. gada 26. marta lēmums Nr.4/12 “Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra lēmumā Nr. 13/8 “SIA “Zemgales EKO” maksas pakalpojumu noteikšana”” (stājās spēkā 26.03.2020.)

Apstrīdēšanas vai pārsūdzības procesa apraksts

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Zemgales EKO”; adrese: K. Barona iela 40a, 412. kab. Jelgava; e-pasts: eko@eko.jelgava.lv

 

Informācija atjaunota 27.05.2024