28.4 °C, 1.2 m/s, 34.7 %

Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu

Sākumlapa PakalpojumiMāja un videPašvaldības nodeva par suņu turēšanu
Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”

Pakalpojuma īss apraksts

Pašvaldības nodevas samaksa par suņu turēšanu jāveic par suni, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu un jāmaksā katru gadu suņa visa mūža garumā.

Pakalpojuma saņēmējs

Jebkura persona.

Pakalpojuma izpildes termiņš

Pēc apmaksas saņemšanas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Pašvaldības nodeva saskaņā ar Jelgavas domes 2007.gada 28.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām” par suņa turēšanu, kurš sasniedzis 6 mēnešu vecumu – 6.00 euro gadā.

Nodevu veic par katru kārtējo kalendāro gadu līdz 31.martam. Nodevas apmaksa jāveic pilnā apmērā vienā maksājumā.

Nodeva par suni, kurš iegādāts vai sasniedzis 6 mēnešu vecumu pēc 31.marta, jāsamaksā viena mēneša laikā proporcionāli (0,50 euro par katru mēnesi) atlikušo mēnešu skaitam, ieskaitot suņa reģistrācijas mēnesi.

Suņa nāves gadījumā nodeva netiek atmaksāta.

Nodeva iemaksājama

  • ar pārskaitījumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādei “Pilsētsaimniecība”, reģistrācijas Nr. 90001282486, konts: LV61UNLA0050001003121                   AS “SEB banka”

Maksājuma mērķis: Nodeva par suņu turēšanu, par <gads>.gadu, mikroshēmas Nr. <numurs>, adrese <adrese>.

  • klātienē (ar pārskaitījumu vai skaidrā naudā) JVPI “Pilsētsaimniecība” kasē, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, 3. kabinetā.

Veidlapas

Nav.

Pieprasīšanas kanāli

Klātiene: JVPI “Pilsētsaimniecība”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 3.kabinetā, tālrunis 63023845;

Darba laiks: Pirmdiena 8.00-12.00; 13.00-19.00; Otrdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Trešdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Ceturtdiena 8.00-12.00; 13.00-17.00; Piektdiena 8.00-12.00; 12.30-14.30.

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Nodevas samaksu jāveic personai, kura Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā tur suni / suņus.

No nodevas samaksas atbrīvo:

  • personas ar I un II invaliditātes grupu, kā arī visas personas ar redzes invaliditāti,
  • personas, kuru suņi atrodas norobežotā īpašuma iekšējā teritorijā,
  • valsts iestādes, kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi.

Pakalpojuma saņemšana.

Nodevas apmaksas fakts tiek reģistrēts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Pilsētsaimniecība” uzturētajā reģistrā par veikto pašvaldības nodevas samaksu par suņu turēšanu.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

1) Par nodokļiem un nodevām (01.04.1995.);

2) Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumi Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” (stājas spēkā 02.07.2005.);

3) Jelgavas domes 2007. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr.185 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības nodevām”.

Pārsūdzības iespējas

Nav.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Pilsētsaimniecība” adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgava, 9.kab.; tālrunis: 63026649, 63084470.

e-pasts: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv

Informācija atjaunota 27.10.2022.