-4.3 °C, 4.1 m/s, 85.8 %

Pabalsts krīzes situācijā

Sākumlapa PakalpojumiPabalsts krīzes situācijā
Pabalsts krīzes situācijā

Pakalpojuma sniedzējs

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”.

Pakalpojuma īss apraksts

Pabalsts krīzes situācijā ir operatīvi sniegts materiāls atbalsts ārēju notikumu (ugunsgrēks, plūdi, ēkas nogruvums, vētra, katastrofa, slimība, epidēmija, nelaimes gadījums, zādzība, noziedzīgi nodarījumi, personas apliecinoša dokumenta zaudēšana, personas apliecinoša dokumenta atjaunošana un kredītiestādes izziņas apmaksa personai bez ienākumiem u.c.) radītu seku novēršanai vai mazināšanai.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir vienai personai mājsaimniecībā, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktā aktuālā minimālā ienākumu sliekšņa apmērā pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā (turpmāk – pabalsta apmērs), bet ugunsgrēka, plūdu, ēkas nogruvuma, vētras vai katastrofas gadījumā pabalsta apmēru katrai personai mājsaimniecībā gadījumos, ja netiek saņemta apdrošināšanas atlīdzība sakarā ar minētājiem krīzes situācijas veidiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Persona (mājsaimniecība), kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi vai faktiski dzīvo Jelgavas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pakalpojuma izpildes termiņš

10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad saņemts iesniegums un, ja tādi ir, pievienotie dokumenti un Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes (turpmāk – JVPI) “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” (turpmāk – JSLP) pieprasītie dokumenti, JSLP vadītāja pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Bezmaksas pakalpojums.

Veidlapas

Iesniegums (palīdzības saņemšanai bez ienākumu izvērtēšanas) (Nr.1-10/3.12)

Informācija ar personas datu apstrādi 

Pieprasīšanas kanāli

e-adrese

e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Pa pastu: Jelgavas sociālo lietu pārvalde, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, LV-3001;

Klātiene: JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, Informācijas kabinets (Nr.115), tālrunis 63048914, 63007224, 20237378.

Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 9.00-12.00; 15.00-19.00.

Saņemšanas kanāli

Pabalstu krīzes situācijā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājuma kontā, vai izmaksā JSLP kasē

Pakalpojuma apraksts pa soļiem

Pakalpojuma pieprasīšana.

Persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz JSLP klātienē (Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, informācijas kabinetā (115.kab.)), vai nosūta pa pastu, vai elektroniski (elektroniski nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu) argumentētu iesniegumu un, ja iespējams, pievieno dokumentus, kuri apliecina krīzes situācijas faktu.

Lēmumu pieņem JSLP vadītāja.

Pakalpojuma saņemšana.

Pabalstu krīzes situācijā pārskaita iesniedzēja iesniegumā norādītajā kredītiestādes maksājumu vai pasta norēķinu sistēmas kontā vai pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes maksājuma kontā, vai izmaksā JSLP kasē.

Nelabvēlīga lēmuma gadījumā tiek pieņemts JSLP lēmums.

Atgādinājums: pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniegums un tam pievienotie krīzes situāciju apliecinošie dokumenti saņemti ne vēlāk kā viena mēneša laikā no krīzes situācijas rašanās.

Normatīvie akti, kas attiecināmi uz pakalpojumu

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums (stājas spēkā 01.01.2003.);
  • Jelgavas valstspilsētas pašvaldības 2021. gada 23. septembra saistošie noteikumi Nr. 21-19 “Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis un sociālās palīdzības pabalsti Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā” (stājas spēkā 30.09.2021.).

Pārsūdzības iespējas

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” lēmumu var apstrīdēt Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domē viena mēneša laikā no lēmuma stāšanās spēkā, iesniedzot iesniegumu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas sociālo lietu pārvalde” Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, Jelgavā, LV – 3001 vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Uzziņas par pakalpojumu

JVPI “Jelgavas sociālo lietu pārvalde”, Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļa, Informācijas kabinets (Nr.115), adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 9, Jelgava, tālrunis 63048914, 63007224, 20237378; e-pasts: soc@soc.jelgava.lv

Informācija atjaunota 21.11.2023.