-4.7 °C, 0.9 m/s, 90.7 %

1949–1958

1949–1958

  • 1949. gads – sāk lielu rūpniecības uzņēmumu būvniecību
  • 1950. gads – uz bijušās Krāmera fabrikas bāzes darbību sāk Jelgavas Mašīnbūves rūpnīca
  • 1951. gads – nolīdzināti pilsētā esošie kapi, un izveidots parks, saglabājot tajā Ādolfa Alunāna kapa pieminekli
  • 1951. gads – iznīcināts piemineklis Jelgavas atbrīvotājiem no Bermonta karaspēka
  • 1952. gads – atjaunotajā “Academia Petrina” ēkā izvietots Jelgavas pilsētas muzejs
  • 1955. gads – darbību sāk Jelgavas lauksaimniecības mašīnu rūpnīca “Jelgavseļmaš”
  • 1957. gads – Raiņa parkā atklāts piemineklis dzejniekam Rainim