-5.1 °C, 3.5 m/s, 85.5 %

Par foto un video materiālu izmantošanu, kas veikti Jelgavas pilsētas pasākumos

Sākumlapa PilsētaKultūra, tūrismsLielākie pasākumiPar foto un video materiālu izmantošanu, kas veikti Jelgavas pilsētas pasākumos
Par foto un video materiālu izmantošanu, kas veikti Jelgavas pilsētas pasākumos

Iesaistoties un piedaloties Jelgavas pilsētas rīkotajos publiskajos pasākumos un aktivitātēs, persona ir iepriekš informēta, ka pasākumos var tikt veikta fotogrāfēšana un video filmēšana publicitātes nodrošināšanai, kā arī, personu pašu iesniegtie foto un video materiāli, var tikt izmantoti  Jelgavas pilsētas publicitātes un reprezentācijas materiālos.

Ja persona iebilst pret savu fotoattēlu vai video materiālu izmantošanu publiskajos materiālos, tā rakstiski informē datu Pārzini vai aktivitātēs nepiedalās.

Informācija par personas datu apstrādi skatāma  Jelgavas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē.