4 °C, 4.7 m/s, 72.9 %

Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.38 nomu”

Sākumlapa Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.38 nomu”
Rakstiskas izsoles sludinājums “Par nekustamā īpašuma Uzvaras ielā 8, Jelgavā telpas Nr.38 nomu”

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2024-1 (būves kadastra apzīmējums 9000050153).

NOMAS OBJEKTA ADRESE: Uzvaras ielā 8, Jelgavā, Nr.38

KADASTRA NR.:  Būve ar kadastra Nr. 9000050153

IZMANTOŠANAS VEIDS: birojam, pakalpojumiem;

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA: 3,28 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ: Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS: Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI: Līdz 2024. gada 8. aprīlim pulksten 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” tīmekļvietnē www.nip.lv vai Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv.

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS): Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr. 29339125.

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI: Saskaņā ar Nolikumu.