18.3 °C, 2.8 m/s, 85.8 %

Rezultāti: Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu

Sākumlapa Rezultāti: Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu
Rezultāti: Paziņojums par izsoles “Zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu

 Izsoles rezultāti: Izsoles komisija, ir izvērtējusi SIA ”TIAMO GRUPA” iesniegto piedāvājumu un konstatējusi, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām īstermiņa nomas tiesību izsoles nolikumā minētajām prasībām.

Komisijas lēmums: līgumu par zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsoli slēgt ar SIA ”TIAMO GRUPA”