15.8 °C, 0.9 m/s, 91.9 %

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli
AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″ 2024. gada 10. maijā pulksten 13:25 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005010051 Lielā ielā 21A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī katlu māja ar četrām garāžām un apgrūtināta ar maģistrālo siltumtrasi) 306.6 m2 ar kadastra apzīmējumu 09000010082002, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 45500 eiro, izsoles solis 500 eiro, nodrošinājums 4550 eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.

Pieteikties uz izsoli var līdz 2024. gada 7. maijam pulksten 17:00 AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā (kontakttālrunis 26526161, e-pasts: aina@jdhc.lv), darba dienās no pulksten 8:00 līdz 17:00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni vai e-pastu.

Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā ″Latvijas Vēstnesis″.