22 °C, 2.8 m/s, 48.7 %

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005050031 Dobeles ielā 10A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005050031 Dobeles ielā 10A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli
AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves ar kadastra numuru 09005050031 Dobeles ielā 10A, Jelgavā atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli

AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″ 2024. gada 10. maijā pulksten 13:00 Pasta ielā 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005050031 Dobeles ielā 10A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka) 210.8 m2 ar kadastra apzīmējumu 09000050367001, atkārtotu mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena 33200 eiro, izsoles solis 500 eiro, nodrošinājums 3320 eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.

Pieteikties uz izsoli var līdz 2024. gada 7. maijam pulksten 17:00 AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā (kontakttālrunis 26526161, e-pasts: aina@jdhc.lv), darba dienās no pulksten 8:00 līdz 17:00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS ″JELGAVAS SILTUMTĪKLU UZŅĒMUMS″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni vai e-pastu.

Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā ″Latvijas Vēstnesis″.