26.6 °C, 5 m/s, 48.1 %

AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Satiksmes ielā 57A, Jelgavā, izsoli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaAS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Satiksmes ielā 57A, Jelgavā, izsoli
AS “Jelgavas siltumtīklu uzņēmums” rīko būves Satiksmes ielā 57A, Jelgavā, izsoli

AS ″Jelgavas siltumtīklu uzņēmums″ 2023. gada 8. septembrī pulksten 13 Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, rīko būves ar kadastra numuru 09005110013 Satiksmes ielā 57A, Jelgavā, kas sastāv no būves (bijusī sūkņu stacijas ēka, kas apgrūtināta ar ūdensvadu) 115.1 m2 ar kadastra apzīmējumu 09000110507001, mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles sākumcena 19500 eiro, izsoles solis 500 eiro, nodrošinājums 1950 eiro, reģistrācijas maksa 50 eiro, maksimālais nomaksas termiņš – pieci gadi.

Pieteikties uz izsoli var līdz 2023. gada 5. septembrim pulksten 17 AS ″Jelgavas siltumtīklu uzņēmums″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā (kontakttālrunis 63007064, e-pasts: info@jdhc.lv), darba dienās no pulksten 8 līdz 17. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var AS ″Jelgavas siltumtīklu uzņēmums″, Pasta iela 47, Jelgavā, 4.stāvā, 405.kabinetā, iepriekš sazinoties pa kontakttālruni vai e-pastu.

Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšana oficiālajā izdevumā ″Latvijas Vēstnesis″.