6.9 °C, 4.4 m/s, 48.8 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaJelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – automašīnai Renault Kangoo II, kas atrodas Sakņudārza ielā 2A, Jelgavā

Izsole norisinās elektroniskajā vietnē ŠEIT.

Izsole sākas 29.12.2023. pulksten 13 un noslēdzas 18.01.2024. pulksten 13.

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 29.12.2023. pulksten 13 līdz 08.01.2024. pulksten 23:59 izsoļu elektroniskajā vietnē ŠEIT.

Izsoles sākumcena – 2830,00 euro (divi tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – 200,00 euro (divi simti euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles nodrošinājums – 283,00 euro (divi simti astoņdesmit trīs euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, no izsoles sākuma 10 (desmit) dienu laikā izsoles dalībniekam jāpārskaita JVPI “Pilsētsaimniecība” (nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90001282486) kontā LV61UNLA0050001003121, norādot maksājuma mērķi: “Nodrošinājums elektroniskajai izsolei – Automobilis Renault Kangoo”.

 

08.02.2024. Izsole atzīta par nenotikušu.