16 °C, 4.1 m/s, 62.6 %

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli bezķermeniskai mantai – “MEDĪBU TIESĪBU NOMA “SILIŅU – VISKAĻU MEŽS””

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaJelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli bezķermeniskai mantai – “MEDĪBU TIESĪBU NOMA “SILIŅU – VISKAĻU MEŽS””
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” rīko rakstisku izsoli ar augšupejošu soli bezķermeniskai mantai – “MEDĪBU TIESĪBU NOMA “SILIŅU – VISKAĻU MEŽS””

Tiek izsolīta medību tiesību noma zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 09000290542 un 09000290601, kuru kopējā platība ir 446,32 ha.

Izsolē var piedalīties dalībnieks, kura medību iecirknis piekļaujas izsolāmajām medību platībām.

Izsole notiks Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 7. kabinetā, 22.04.2024. pulksten 11:00.

Izsolei pretendenti var reģistrēties līdz 22.04.2024. pulksten 10:50 Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 9. kabinetā.

Izsoles sākumcena – 0,24 euro (nulle euro 24 centi) par 1 (vienu) hektāru gadā bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles solis – 0,01 euro (nulle euro 1 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Izsoles nodrošinājums – 500 euro (pieci simti euro) bez pievienotās vērtības nodokļa jāpārskaita pirms izsoles JVPI „Pilsētsaimniecība” (reģistrācijas Nr.90001282486) kontā AS “SEB banka” konts Nr. LV61UNLA0050001003121, bankas kods ULALV2X, norādot maksājuma mērķi: “Medību tiesību noma “Siliņu – Viskaļu mežs”” izsoles nodrošinājums”. Nodrošinājumu par saņemtu uzskata, kad naudas līdzekļi ienākuši JVPI „Pilsētsaimniecība” kontā.

Pretendentam noteikumi un visi saistītie dokumenti ir brīvi un tieši pieejami Jelgavas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.jelgava.lv sadaļā “pašvaldība/sludinājumi” un JVPI „Pilsētsaimniecība” tīmekļvietnē www.pilsetsaimnieciba.lv sadaļā “par mums/izsoles”.

Par izsoles norisi zvanīt kontaktpersonai Mārtiņam Krūmiņam 29339162 (darba laikā).