26.5 °C, 2.2 m/s, 49 %

Rezultāti – Jelgavā, Puķu ielā 20a nedzīvojamās telpas Nr. 13 ar platību 81,20 m2

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaRezultāti – Jelgavā, Puķu ielā 20a nedzīvojamās telpas Nr. 13 ar platību 81,20 m2
Rezultāti – Jelgavā, Puķu ielā 20a nedzīvojamās telpas Nr. 13 ar platību 81,20 m2

Jelgavā, Puķu ielā 20a nedzīvojamās telpas Nr. 13 ar platību 81,20 m2

Rezultātu publicēšanas datums: 31/07/2023

Priekšmets – izsole.

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2023-9

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

  • Pretendenta nosaukums: SIA “ALL in 1 properties”
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 31.07.2023- plkst. 9:00
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 1,19
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

 

  • Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents : SIA “ALL in 1 properties”

ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 1,19 un ar nomas līguma termiņu: 5 gadi;

 

 

Kontakti:

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173