-5.3 °C, 3.8 m/s, 84.2 %

Atkārtota izsole nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiAtkārtota izsole nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi
Atkārtota izsole nedzīvojamo telpu Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi

Nomas objekta adrese: Vecpilsētas iela 14, Jelgavā  

Kadastra Nr.: 09000040439002

Izmantošanas veids: Salonveikala vajadzībām mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai 

Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 5,10 (pieci euro, 10 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

Iznomāšanas termiņš: 1 gads. 

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 17.08.2021. plkst.14:00 Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

Iznomātājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”.

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 17. augusta pulksten 12, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” administrācijas telpās Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

 

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, apskates laiku saskaņojot ar Anželiku Jaunzemu, tālrunis: 63005407.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: 

  • Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā.
  • Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.
  • Nomas tiesību pretendentam ir ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredze mazumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanā.

Izsoles nolikums

Pieteikums

Pieredzes apliecinājums

Nomas līguma projekts

Biznesa idejas apraksta veidlapa