28.9 °C, 3.6 m/s, 27.9 %

Informācija par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes locekļa amata kandidātu novērtēšanas procesu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiInformācija par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes locekļa amata kandidātu novērtēšanas procesu
Informācija par SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes locekļa amata kandidātu novērtēšanas procesu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 02.05.2022. izsludināja konkursu uz SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes locekļa amata vietu.

           

Attiecībā uz kandidātu izglītību, valodas zināšanām, profesionālo darba pieredzi, reputāciju un balstoties uz kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktajām kompetencēm:

 1. darbinieku motivēšana un attīstīšana (būtiska kompetence),
 2. stratēģiskais redzējums (būtiska kompetence),
 3. plānošana un organizēšana,
 4. lēmumu pieņemšana un atbildība.

 

Kandidātiem tika izvirzītas šādas obligātās minimālās prasības:

 1. akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība  inženierzinātnēs, uzņēmējdarbības vadībā, ekonomikā vai tiesību zinātnēs, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  valdes locekļa amatā;
 2. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
 3. atbilstība likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”  valsts amatpersonas statusam un noteiktajiem ierobežojumiem;
 4. valsts valodas prasmes C1 līmenī un vēl vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas valdes locekļa uzdevumu profesionālai izpildei nepieciešamā apjomā;
 5. vismaz triju gadu profesionālā pieredze valdes locekļa amatā pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrībā, vai tam līdzvērtīgā vadošā amatā;
 6. par līdzvērtīgu vadošo amatu ir uzskatāms:

6.1. nekustamā īpašuma pārvaldīšanas uzņēmumu vadītāji vai to struktūrvienību vadītāji;

6.2. pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadītāji un to struktūrvienību vadītāji;

 1. pieredze Eiropas Savienības projektu realizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 2. stratēģiska domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
 3. prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 4. labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
 5. nevainojama reputācija, kas nozīmē, ka nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju un nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo.

 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš bija līdz 19.05.2022. pulksten 17.

 

Konkursam uz SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” valdes locekļa amatu bija pieteikušies 6 kandidāti.

 

Nominācijas komisija kandidātu vērtēšanu veica divās konkursa kārtās:

–  I kārta – sākotnējais izvērtējums, pamatojoties uz kandidātu iesniegto informāciju (CV, pieteikums u.c.) un atbilstību obligātajām minimālajām prasībām – iesniegto dokumentu analīze, lai pārbaudītu pieteikuma iesniedzēju atbilstību obligātajām prasībām un novērtētu profesionālo darba pieredzi atbilstoši vērtēšanas kritērijiem;

–  II kārta  – daļēji strukturēta intervija, kurā kandidāts prezentē savu redzējumu par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu, attīstības prioritātēm, turpmāko attīstības virzību, tās problēmām un risinājumiem, kandidāta kompetenču novērtēšana. Rezultātā otrajai kārtai tika izvirzīti 2 kandidāti, kurus nominācijas komisija aicināja uz interviju.

 

Nominācijas komisijas locekļi izvērtēja šādas kompetences: darbinieku motivēšanu un attīstīšanu (būtiska kompetence), stratēģisko redzējumu (būtiska kompetence), plānošanu un organizēšanu, lēmumu pieņemšanu un atbildību, kā arī pieredzi Eiropas Savienības projektu realizēšanā un komunikācijas prasmes, spēju strādāt komandā, spēju argumentēt un aizstāvēt savu viedokli atbildot uz nominācijas komisijas locekļu jautājumiem.

 

Ņemot vērā kandidātu novērtējumu konkursa abu kārtu kopvērtējumā, nominācijas komisija pieņēma lēmumu izvirzīt SIA “Jelgavas nekustāmā īpašuma pārvalde” valdes locekļa amatam Signi Rīnu.