-4.7 °C, 0.9 m/s, 91.6 %

Paziņojums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21 funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanas atcelšanu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPaziņojums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21 funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanas atcelšanu
Paziņojums par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21 funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšanu un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanas atcelšanu

Paziņojums: par 2019.gada 27.septembra lēmuma Nr.11/45 “Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšanas atcelšanu.

 

Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019.gada 27.oktobrī saņemts zemes īpašnieka iesniegums ar lūgumu atcelt un apturēt darbības, kas saistītas ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pērnavas ielā 21, Jelgavā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu.

 

2019.gada 28.novembrī tika izskatīts un pieņemts lēmums Nr.13/1 ar kuru nolemts atcelt Zemes lietu komisijas 2019.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.5/1 “Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšana dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā” un 2019.gada 27.septembra lēmumu Nr.11/45 “Funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežu pārskatīšanas uzsākšana daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Pērnavas ielā 21, Jelgavā un projekta izstrādes noteikumu apstiprināšana”.

 

 

Kontaktpersona: Liene Daga, tālrunis 63005497