17.5 °C, 7.7 m/s, 77.7 %

Paziņojums par dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPaziņojums par dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Paziņojums par dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija informē, ka 2019.gada 25.aprīlī Jelgavas pilsētas domes Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas īpašnieku Bērzu ceļā 107, Jelgavā, iesniegumu un pieņēma lēmumu:

 

Pārskatīt funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas dzīvojamai mājai Bērzu ceļā 107, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 024 001 005) zemes vienības Bērzu ceļā 107, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 024 0001)  un zemes vienības Bērzu ceļā 107B, Jelgavā (kadastra apzīmējums 0900 024 0362) robežās.

      

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 18-9 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”, aicinām dzīvojamās mājas Bērzu ceļā 107, Jelgavā, īpašniekus divu mēnešu laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un iesniegt tos Jelgavas pilsētas domes Klientu apmeklētāju centrā Jelgavā, Lielā ielā 11, 131.kabinetā: pirmdienās no plkst.08.00 līdz plkst.19.00; otrdienās, trešdienās ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00 un piektdienās no plkst.08.00 līdz plkst.14.00, vai nosūtot tos elektroniskā veidā (dome@dome.jelgava.lv).

 

Kontaktpersona: Līga Beiere, tālrunis: 63005552