15.1 °C, 1.4 m/s, 88.9 %

Paziņojums par dzīvojamai mājai Ganību ielā 65, Jelgavā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPaziņojums par dzīvojamai mājai Ganību ielā 65, Jelgavā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu
Paziņojums par dzīvojamai mājai Ganību ielā 65, Jelgavā funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisija informē, ka 2024.gada 24.aprīlī Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Zemes lietu komisija izskatīja dzīvojamās mājas Ganību ielā 65, Jelgavā dzīvokļu īpašnieku kopības ierosinājumu un pieņēma lēmumu pārskatīt dzīvojamai mājai (kadastra apzīmējums 0900 010 0070 001)  Ganību ielā 65, Jelgavā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.

Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018.gada 22.marta saistošajiem noteikumiem Nr.18-9 “Par dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu”, aicinām dzīvojamās mājas Ganību ielā 65, Jelgavā, dzīvokļu īpašniekus un zemes gabala Ganību ielā 65, Jelgavā, īpašnieku divu mēnešu laikā no šīs publikācijas datuma izteikt savus apsvērumus par dzīvojamās mājas funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanu un iesniegt tos Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131.kabinetā – pirmdienās no plkst 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst 8 līdz 17 un piektdienās no plkst 8 līdz 14 vai nosūtot tos elektroniskā viedā pa e-pastu pasts@jelgava.lv.

Kontaktpersona: Kristīne Savicka, tālrunis 63005406