14 °C, 0.5 m/s, 88.6 %

Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Dzīvokļa īpašuma Dobeles šosejā 39-6, Jelgavā izsole”

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPaziņojums par izsoles izsludināšanu “Dzīvokļa īpašuma Dobeles šosejā 39-6, Jelgavā izsole”
Paziņojums par izsoles izsludināšanu “Dzīvokļa īpašuma Dobeles šosejā 39-6, Jelgavā izsole”

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības Izsoles komisija 2024. gada 17. jūnijā plkst.16.30   Jelgavā, Lielajā ielā 11, 207.telpā, rīko dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 09009028987 Dobeles šosejā 39-6, Jelgavā, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 6 (telpu grupas kadastra apzīmējums 09000030251001001, viena istaba, krāsns apkure, kopējā platība 37,7 m2) un tam piekrītošajām kopīpašuma 377/5573 domājamām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 09000030251001, 09000030251002, 09000030251003, 09000030251004) un zemes (kadastra apzīmējums 09000030251), mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles sākumcena 4300,00  euro, izsoles solis 100,00 euro, nodrošinājums 430,00 euro, reģistrācijas maksa 50,00 euro, nomaksas termiņš – pieci gadi.

Izsoles pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, saskaņā ar izsoles noteikumos noteikto.

Izsoles noteikumos norādītos dokumentus izsoles pretendents vai viņa pilnvarotā persona līdz 2024. gada 11. jūnijam plkst.16.00 var iesūtīt pa pastu, iesniegt personīgi Klientu apkalpošanas centrā (Lielā iela 11, Jelgava, tālr.63005559 dzīvokļa apskatei) vai elektroniski (elektroniskais dokuments jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu), nosūtot tos uz e-pasta adresi pasts@jelgava.lv.