19.1 °C, 4.3 m/s, 74.3 %

Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” piederošo automašīnu CITROEN JUMPER (Valsts reģ. Nr. FG1296) izsoli

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPaziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” piederošo automašīnu CITROEN JUMPER (Valsts reģ. Nr. FG1296) izsoli
Paziņojums par SIA “JELGAVAS ŪDENS” piederošo automašīnu CITROEN JUMPER (Valsts reģ. Nr. FG1296) izsoli

SIA “JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas Nr.41703001321, paziņo par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamas automašīnas – vieglā pasažieru automobiļa CITROEN JUMPER ar 9 sēdvietām (valsts reģ. Nr. FG1296; izlaiduma gads – 2004.g.; šasijas Nr. VF7ZCPMNC17467252, reģistrācijas apliecības Nr.AF1255229; motora tilpums – 2800 mc3; pilna masa – 3500 kg, pašmasa – 2610 kg; degvielas tips – dīzelis; krāsa – zila; tehniskā apskate – līdz 07.12.2021.) (turpmāk – Automašīna) pārdošanu izsolē. Automašīnas atrašanās vieta Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.

 

Automašīnas nosacītā cena bez pievienotās vērtības nodokļa – EUR 1200,00 (viens tūkstotis divi simti euro un 00 euro centi).

 

Nodrošinājuma nauda – 10% no automašīnas nosacītās cenas, t.i., EUR 120,00 (viens simts divdesmit euro un 00 euro centi).

 

Izsoles solis – EUR 30,00 (trīsdesmit euro un 00 euro centi).

 

Ar Automašīnas tehnisko stāvokli un komplektāciju var iepazīties visas ieinteresētās personas iepriekš piesakoties, zvanot pa tālruni 63007110 vai 63007114.

 

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsole notiek 2022. gada 16. maijā pulksten 15 SIA “JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, Projektu īstenošanas grupas telpās.

 

Reģistrēšanās izsolei līdz 2022. gada 16. maija pulksten 15.

 

Nodrošinājuma nauda – 10% no Automašīnas nosacītās cenas ir jāieskaita SIA “JELGAVAS ŪDENS” AS “Swedbank” norēķinu kontā Nr.LV57HABA0551004590971 ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles.

 

Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja uz izsoles brīdi attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā. Gadījumā, ja nodrošinājuma naudas summa uz izsoles brīdi nav redzama SIA “JELGAVAS ŪDENS” kredītiestādes norēķinu konta izrakstā, ir jāiesniedz maksājuma apliecinājuma ar bankas apstiprinājuma atzīmi oriģināls.

 

Piedāvātā augstākā nosolītā summa par Automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 7 dienu laikā no izsoles dienas.

 

Izsoles noteikumi SIA “JELGAVAS ŪDENS” saimnieciskajā darbībā turpmāk neizmantojamās automašīnas pārdošanai.