20.4 °C, 3.9 m/s, 66.6 %

Paziņojums par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamās automašīnas pārdošanu izsolē

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiPaziņojums par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamās automašīnas pārdošanu izsolē
Paziņojums par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamās automašīnas pārdošanu izsolē

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, reģistrācijas numurs: 41703001321, paziņo par turpmāk saimnieciskajā darbībā neizmantojamās automašīnas: vieglais pasažieru automobilis CITROEN JUMPER ar 9 sēdvietām (valsts reģ. Nr. FG1296; izlaiduma gads – 2004; šasijas Nr. VF7ZCPMNC17467252, reģistrācijas apliecības Nr.AF1255229; motora tilpums– 2800 mc3; pilna masa – 3500 kg, pašmasa – 2610 kg; degvielas tips – dīzelis; krāsa – zila; tehniskā apskate – līdz 07.12.2021.) pārdošanu izsolē. Automašīnas atrašanās vieta Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.

 

Automašīnas nosacītā cena (tai skaitā PVN) – EUR 2175,00 (divi tūkstoši viens simts septiņdesmit pieci euro un 00 centi).

 

Nodrošinājuma nauda – 10% no automašīnas nosacītās cenas, t.i. EUR 217,50 (divi simti septiņpadsmit euro, 50 centi).

 

Ar automašīnu tehnisko stāvokli un komplektāciju var iepazīties visas ieinteresētās personas iepriekš piesakoties pa tel.63007110, vai 63007114.

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 

Izsole notiek 2021.gada 15.decembrī plkst.14:00 SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001, Projektu īstenošanas grupas telpās.

Reģistrēšanās izsolei līdz 2021.gada 14.decembrim plkst.17:00.

 

Izsoles noteikumus var saņemt SIA „JELGAVAS ŪDENS”, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, pie juristes Līgas Vasiļjevas darba laikā, iepriekš piesakoties pa tālruni:63007111 vai 28333625.

 

Nodrošinājuma nauda – 10% no automašīnas nosacītās cenas ir jāieskaita SIA „JELGAVAS ŪDENS” bankas norēķinu kontā Nr. LV57HABA0551004590971, SWEDBANK AS ne vēlāk kā vienu dienu pirms izsoles. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja uz izsoles brīdi attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

 

Piedāvātā augstākā nosolītā summa par Automašīnu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā 7 dienu laikā no izsoles dienas.

 

Izsoles noteikumi