19.6 °C, 2.2 m/s, 87.5 %

Rakstiska izsole: “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošās  automašīnas PEUGEOT PARTNER   (Valsts reģ. Nr. KZ 1407) atsavināšanas izsole” – rezultāti

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRakstiska izsole: “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošās  automašīnas PEUGEOT PARTNER   (Valsts reģ. Nr. KZ 1407) atsavināšanas izsole” – rezultāti
Rakstiska izsole: “SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošās  automašīnas PEUGEOT PARTNER   (Valsts reģ. Nr. KZ 1407) atsavināšanas izsole” – rezultāti

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2024-10

Rezultāti

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

  • Pretendenta nosaukums: fiziskā persona – Š.
    • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 14/06/2024., plkst. 09:18
    • Pretendenta piedāvātā cena EUR 1080,00
    • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
    • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : fiziskā persona A.Š. ar piedāvāto cenu EUR 1080,00.