17.5 °C, 2.9 m/s, 84.9 %

Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(5) nomu” – Rezultāti

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(5) nomu” – Rezultāti
Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(5) nomu” – Rezultāti

Rakstiskas izsoles “Par nekustamā īpašuma Dobeles ielā 62a, Jelgavā telpas Nr.005(5) nomu”

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2024-2

 (būves kadastra apzīmējums 9000040390)

Rezultāti

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 • Pretendenta nosaukums: fiziskā persona Ņ.
  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 15/04/2024., plkst. 08:05
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,60
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē
  • Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām

 

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : fiziskā persona J.Ņ. ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,60 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu – 5 gadi;