17.9 °C, 2 m/s, 90.3 %

Rezultāti – Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā
Rezultāti – Apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina konkursu par apbūves tiesības piešķiršanu zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 10.11.2019. plkst.12.00.

 

Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru darba dienu – pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:30 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131.kabinetā.

 

Jautājumu (-s) par konkursu līdz 2019.gada 4.novembrim dalībnieks var nosūtīt elektroniski uz e-pastu komisijas sekretārei, oriģinālu nosūtot pa pastu, adresējot Komisijas priekšsēdētājam.

Kontaktpersona: komisijas sekretāre Anita Straume.

Tālrunis 63005583; 63005493, e-pasts: anita.straume@dome.jelgava.lv.

 

Konkursa nolikums

 

Konkursa rezultāti:

konkursa Komisija ir izvērtējusi SIA “AKVARIUS” iesniegto piedāvājumu un konstatējusi,

ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

 

Komisijas lēmums:

līgumu par apbūves tiesības piešķiršana zemes gabala daļā Garozas ielā 72, Jelgavā slēgt ar SIA “AKVARIUS”.