4.8 °C, 5.5 m/s, 81.1 %

Rezultāti – Nedzīvojamo telpu – audēju darbnīcas telpas ar aprīkojumu Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Nedzīvojamo telpu – audēju darbnīcas telpas ar aprīkojumu Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi
Rezultāti – Nedzīvojamo telpu – audēju darbnīcas telpas ar aprīkojumu Vecpilsētas ielā 2, Jelgavā, daļas nomas tiesību izsoles noteikumi

Rezultāti – Par nomas tiesību izsoli audēju darbnīcām Vecpilsētas ielā 2

 

Rezultātu publicēšanas datums: 22.11.2022.

 

Priekšmets – izsole.

 

Iesniegts 1 piedāvājums, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:


Pretendenta nosaukums: SIA “Austras raksti”

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 21.11.2022.

Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa: EUR 2,45

Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: jā.

Pretendenta piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām.

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents: SIA “Austras raksti” ar piedāvāto nomas maksu par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa: EUR 2,45

 

Kontakti:
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”
Reģ.Nr. 90009406389
Pasta adrese: Akadēmijas iela 1, Jelgava, LV-3001
e-pasts: tornis@tornis.jelgava.lv
tālrunis 63005452

 

 

Nomas objekta adrese: Vecpilsētas iela 2, Jelgavā.

 

Kadastra Nr.: 09000040370

 

Izmantošanas veids: Audēju darbnīcas tipa izveidei, audēju pakalpojumu sniegšanai Izsoles nosacītā nomas maksa: EUR 2,40 (divi euro, 40 centi) par 1 m2 mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa.

 

Iznomāšanas termiņš: 5 gadi. 

 

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: Rakstiska izsole 2022. gada 22. novembrī pulksten 13:00 Vecpilsētas ielas 14, Jelgavā.

 

Iznomātājs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”.

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: Pieteikumi jāiesniedz līdz 2022. gada 22. novembra pulksten 12:00, Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” administrācijas telpās Vecpilsētas ielā 14, Jelgavā.

 

Objekta apskate: Pretendentiem tiek nodrošināta Objekta apskate, apskates laiku saskaņojot Anželiku Jaunzemu, tālrunis: 63005407, mob. tālrunis: 25746417.

 

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie nosacījumi: 

  • Nomas objekts tiek iznomāts bez izpirkuma tiesībām, bez tiesībām atsavināt, dāvināt un apgrūtināt ar lietu tiesībām un bez tiesībām nodot to apakšnomā.
  • Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 eiro.
  • Audēju darbnīcai jābūt atvērtai apmeklētājiem ne mazāk kā 6 dienas nedēļā.

Izsoles nolikums

Plāns

Pieteikums

Darbības apraksts

Nomas līgums