17.5 °C, 7.7 m/s, 77.7 %

REZULTĀTI Nr.2 Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.001(1) 78,10 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiREZULTĀTI Nr.2 Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.001(1) 78,10 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8
REZULTĀTI Nr.2 Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.001(1) 78,10 m2 platībā Jelgavā, Svētes ielā 8

Sludinājums

 par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamā telpā Nr.001(1)

78,10 m2 platībā

Jelgavā, Svētes ielā 8

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2018-16

 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Svētes ielā 8. Nr.001(1)

KADASTRA NR.

09000010043

IZMANTOŠANAS VEIDS

biroja vajadzībām, veikalam, citām vajadzībām

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

4,45 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 10 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Pirmā rakstiska izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2019. gada 7.janvārim plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE ( VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29339125.

 LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

 

Saskaņā ar Nolikumu

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

NOLIKUMS
PIETEIKUMA ANKETA

 

REZULTĀTI (publicēts 07.01.19.)

REZULTĀTI 2 (publicēts 30.01.19.)