23.8 °C, 7.9 m/s, 50.8 %

Rezultāti – Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Dobeles ielā 62a, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Dobeles ielā 62a, Jelgavā
Rezultāti – Par nomas tiesību izsoli nedzīvojamām telpām Dobeles ielā 62a, Jelgavā

IZSOLES REZULTĀTI:

 

Rezultātu publicēšanas datums: 19.11.2020. 

Priekšmets – izsole.

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-6 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

1. Pretendenta nosaukums: SIA “DCUB”

  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 17/11/2020 – plkst. 11:40
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,22
  • Vēlamais nomas līguma termiņš: 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts pretendents: SIA “DCUB” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,22 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi.

 

 

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-6

 

Par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Nr.005(26) 10,20 m2 platībā, Jelgavā, Dobeles ielā 62a.

 

Nomas objekta adrese: Jelgavā, Dobeles iela 62a, Nr.005 (26)

Kadastra Nr.: 09000040390

Izmantošanas veids: birojam, pakalpojumiem

Izsoles nosacītā nomas maksa: 2,22 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

Izsoles solis: 0,10 Eur/m2

Iznomāšanas termiņš: līdz 5 gadiem

Izsoles veids, datums, laiks, vieta: pirmā rakstiskā izsole

Iznomātājs: SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

Termiņš un vieta pieteikuma iesniegšanai: līdz 2020. gada 19. novembra pulksten 10.

Pieteikumi jāiesniedz: Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā.

 

Izsoles nolikums un nomas līguma projekts: Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 15. kabinetā,  darba dienās no pulksten 9 līdz 12.

 

Objekta apskate (vieta, laiks): Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.: 29339125.

Līguma noslēgšanas termiņš un nosacījumi: Saskaņā ar Nolikumu.

 

Nomas tiesību piešķiršanas īpašie noteikumi:

  • Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.
  • Apakšnoma var tikt saskaņota, ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.
  • Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

Pieteikums

Nolikums

 

 

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde“, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173