-3.4 °C, 3.8 m/s, 91 %

Rezultāti- Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti- Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.
Rezultāti- Paziņojums par izsoles “Zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsole” izsludināšanu.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsoli.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 09.05.2019. plkst.13.00.

 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties portālā www.jelgava.lv sadaļā „Pašvaldība”.

 

Piedāvājumu var iesniegt pirmdienās no plkst. 08:00 līdz 19:00,otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no plkst. 08:00 līdz 14:30

Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV – 3001, 131.kabinetā, kontakttālrunis 63005568.

 

Izsoles rezultāti: izsoles komisija, ir izvērtējusi SIA ”TIAMO GRUPA” iesniegto piedāvājumu un konstatējusi, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām īstermiņa nomas tiesību izsoles nolikumā minētajām prasībām.

 

Komisijas lēmums: līgumu par zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsoli slēgt ar SIA ”TIAMO GRUPA

 

Izsoles noteikumiFinanšu piedāvājumsShēmaNomas līgumsPieteikums