18.9 °C, 3.4 m/s, 56.9 %

Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām
Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā, īstermiņa nomas tiesībām

IZSOLES REZULTĀTI:
Īstermiņa zemes nomas tiesību izsoles komisija, ir izvērtējusi SIA “TIAMO GRUPA” (reģ.nr. 42103029977) iesniegto piedāvājumu un konstatējusi, ka iesniegtais piedāvājums atbilst visām īstermiņa nomas tiesību izsoles nolikumā minētajām prasībām, līdz ar to SIA “TIAMO GRUPA” tiek atzīts par izsoles uzvarētāju.

 

Komisijas lēmums: līgumu par zemes gabala Katoļu 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsoli slēgt ar SIA “TIAMO GRUPA”.

 
 
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Katoļu ielā 7B, Jelgavā īstermiņa nomas tiesību izsoli.
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2021. gada 20. aprīlim pulksten 15.
 
Piedāvājumu var iesniegt pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 15 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš piesakoties pa tālruni 6300552. Organizatorisku jautājumu gadījumā – kontakttālrunis 63005568.