14.7 °C, 2.2 m/s, 95.7 %

Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesībām

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesībām
Rezultāti – Paziņojums par izsoli zemesgabala Krasta ielā 9, Jelgavā, (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesībām

Izsoles rezultāti:

Īstermiņa zemes nomas tiesību izsoles komisija, ir izvērtējusi  iesniegtos piedāvājumus un konstatējusi, ka SIA “Grēcinieku ezītis” (reģ.nr. 40203055573),  iesniegtais piedāvājums atbilst visām īstermiņa nomas tiesību izsoles noteikumos izvirzītajām prasībām un ir ar visaugstāko nomas maksu, līdz ar to SIA “Grēcinieku ezītis” tiek atzīts par izsoles uzvarētāju.

 

Komisijas lēmums: līgumu par zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsoli slēgt ar SIA “Grēcinieku ezītis”.

 

 

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina zemes gabala Krasta ielā 9, Jelgavā (vasaras kafejnīcas izvietošanai) īstermiņa nomas tiesību izsoli.

 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš – līdz 2021. gada 20. aprīlim pulksten 15:45.
 

Piedāvājumu var iesniegt pirmdienās no pulksten 8 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 8 līdz 15 un piektdienās no pulksten 8 līdz 14 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, iepriekš piesakoties pa tālruni 6300552. Organizatorisku jautājumu gadījumā – kontakttālrunis 63005568.

 

Izsoles noteikumiPieteikumsShēmaFinanšu piedāvajumsZemes nomas līgums

Būvvaldes nosacījumi

JPPI “Pilsētsaimniecība” nosacījumi