4.8 °C, 5.5 m/s, 81.1 %

Rezultāti – Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Skolotāju ielā 3, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Skolotāju ielā 3, Jelgavā
Rezultāti – Paziņojums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Skolotāju ielā 3, Jelgavā

Par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas  Nr.26

21,1 m2 platībā Jelgavā, Skolotāju  ielā 3.

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-1

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Skolotāju  ielā 3, Nr.26

KADASTRA NR.

09000020667

IZMANTOŠANAS VEIDS

biroja vajadzībām,  pakalpojumu sniegšanai

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

1,94 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2020. gada 17.janvārim plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29339125.

LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

 

Saskaņā ar Nolikumu

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

PieteikumsNolikumsRezultāti