25.9 °C, 3.7 m/s, 41.3 %

Rezultāti: Rakstiska izsole “Zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti: Rakstiska izsole “Zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”
Rezultāti: Rakstiska izsole “Zemesgabalu nomas tiesību izsole autobusu pieturvietu nojumju uzstādīšanai, ar tiesībām izvietot pieturvietās reklāmu”

IZSOLES REZULTĀTI:

Iesniegts 1 piedāvājums. Izsoles Dalībnieks atbilst visām Izsoles noteikumu prasībām un ir pārsolījis katra iznomājama Zemesgabala sākumcenu vismaz par vienu soli.

Par izsoles uzvarētāju atzīts Dalībnieks: SIA “JCDecaux Latvija” ar piedāvāto nomas maksu 39,00 euro (trīsdesmit deviņi euro 00 centi) par katru iznomājamo zemesgabalu gadā bez PVN un ar piedāvāto nomas līguma termiņu līdz 15 gadiem.

Līgums noslēgts 2024.gada 13.maijā.

 

Kontakti:
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”
Reģ.Nr. 90001282486
Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001
e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv
tālrunis: 63084470