27.1 °C, 3.2 m/s, 48.9 %

REZULTĀTI – SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. ME5452) atsavināšanas izsole

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiREZULTĀTI – SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. ME5452) atsavināšanas izsole
REZULTĀTI – SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” piederošo automašīnu VW TRANSPORTER (Valsts reģ. Nr. ME5452) atsavināšanas izsole

“SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošo  automašīnu

VW TRANSPORTER ( Valsts reģ. Nr. ME5452) atsavināšanas izsole”

Rezultātu publicēšanas datums: 14/04/2023

Priekšmets – izsole.

Izsoles nosaukums:”SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”  piederošo  automašīnu VW TRANSPORTER ( Valsts reģ. Nr. ME5452) atsavināšanas izsole”

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2023-1

 

Iesniegti 2 piedāvājumi:

1)      Pretendenta nosaukums: Fiziska persona :  A. B.

1.1  Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 12/04/2023

1.2  Pretendenta piedāvātā cena ar PVN: EUR 1650,00

1.3  Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

2)      Pretendenta nosaukums: Fiziska persona :  D.E.

1.4  Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 04/04/2023

1.5  Pretendenta piedāvātā cena ar PVN: EUR 1700,00

1.6  Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : Fiziska persona D.E. ar piedāvāto cenu ar PVN: EUR 1700,00.

 

Kontakti:

SIA ”Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173