15.2 °C, 2.2 m/s, 95.2 %

Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Dobeles ielā 62a, Jelgavā

Sākumlapa Sludinājumi, vakances, nomaSludinājumiRezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Dobeles ielā 62a, Jelgavā
Rezultāti – Sludinājums par nomas tiesību izsoli nekustamā īpašuma daļai Dobeles ielā 62a, Jelgavā

Rezultātu publicēšanas datums: 21/01/2020


Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-2

 

Iesniegts 1 piedāvājums kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām:

 

 

Pretendenta nosaukums: SIA “Tehniskā nodrošinājuma serviss”

  • Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks: 21/01/2020 – plkst. 9:47
  • Pretendenta piedāvātā nomas maksa par 1m2 bez PVN: EUR 2,10
  • Vēlamais nomas līguma termiņš : 5 gadi
  • Pretendents piedalās piedāvājuma atvēršanā: nē

Par izsoles uzvarētāju tiek atzīts  pretendents : SIA “Tehniskā nodrošinājuma serviss” ar piedāvāto nomas maksu par 1m2 bez PVN: EUR 2,10 un ar piedāvāto nomas līguma termiņu 5 gadi. 

 

 

Sludinājums par nomas tiesību izsoli  nekustamā īpašuma daļai – nedzīvojamās telpas Nr.008(1) 42,60 m2 platībā Jelgavā, Dobeles  ielā 62a

Izsoles identifikācijas Nr. SIA “JNĪP” – IZS-2020-2

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Jelgavā, Dobeles iela 62a, Nr.008 (1)

KADASTRA NR.

09000040390

IZMANTOŠANAS VEIDS

Darbnīcai, noliktavai

IZSOLES NOSĀCĪTĀ NOMAS MAKSA

2,10 EUR/m2 (neieskaitot PVN) mēnesī

 

IZSOLES SOLIS

0.10 Eur /m2

IZNOMĀŠANAS TERMIŅŠ

Līdz 5 gadiem

IZSOLES VEIDS , DATUMS , LAIKS, VIETA

Pirmā rakstiskā izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”

 

TERMIŅŠ UN VIETA PIETEIKUMU IESNIEGŠANAI

Līdz 2020. gada 21.janvārim plkst. 10:00. Pieteikumi jāiesniedz Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26, 2. stāvā, 15. kabinetā 

 

IZSOLES NOLIKUMS UN NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde ” mājas lapā www.nip.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā  www.jelgava.lv , kā arī SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” ,  Jelgavā, Pulkveža Brieža ielā 26,  2. stāvā, 14. kabinetā,  darba dienās no plkst. 09:00 līdz 12:00.

 

OBJEKTA APSKATE (VIETA, LAIKS)

Objektu var apskatīt sazinoties ar kontaktpersonu pa tālr.29339125.

 LĪGUMA NOSLĒGŠANAS TERMIŅŠ un NOSACĪJUMI

 

Saskaņā ar Nolikumu

NOMAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANAS ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

Nomas objektu vai tā daļu Nomniekam nav tiesību ieķīlāt, apgrūtināt ar lietu tiesībām, nodot apakšnomā bez saskaņošanas ar Iznomātāju.

Apakšnoma var tikt saskaņota ja apakšnomā tiek nodots ne vairāk kā 50 % no nomas objekta platības.

Nomas tiesību pretendentam nav nodokļu parādu.

 

PieteikumsNolikums

Kontakti:

SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģ.Nr.LV43603011548

Pasta adrese:

Pulkveža Brieža ielā 26, Jelgava, LV – 3007, kab. Nr.15

e-pasts:  info@jnip.lv

tālrunis 63020605, fakss  63012173